Bouwbegeleiding

De bouwbegeleiding van Bouw-Advies-Groep kan bestaan uit :

Een wekelijkse inspectie plaats op de bouwplaats, met materiaal controle.

Daarnaast nog aan het einde van de bouwperiode, het opstellen van het opleveringsrapport, en een procesverbaal. In dit geval kan Bouw-Advies-Groep de directie voeren, hetgeen inhoud dat de aannemer aan ons verantwoording af moet leggen, zowel financieel als qua tijdsplanning.

Controle op de bouwplaats tijdens van te voren aangegeven stadia van de bouw bijvoorbeeld tijdens:

Advies en begeleiding van projectontwikkelingen
Locatie onderzoek
Graafwerkzaamheden.
Het storten van de vloer
Het plaatsen van de verdiepingsvloer
Wanneer de woning wind en waterdicht is